Kategori Bilgi


Bilgi

Bitki Rehberliği

Gutasyon: Bitkilerin Sudan Elde Edilmesi Gutasyon Nedir, bir bitkinin sıvı halde suyu elimine ettiği süreçtir. Bitki Gutasyonu Nasıl Oluşur Gutasyon, bitkilerin yapraklarında, daha kesin olarak kenarlarındaki hidrod adı verilen yapılarda gerçekleşir. Bağırsakta elimine edilen su miktarı türden türe değişir.
Devamını Oku
Bilgi

çiçek

Çiçek: Sebzelerin Önemli Üreme Fonksiyonları Giriş Çiçekleri düşündüğümüzde, onları renkli ve göz alıcı formlarında hatırlıyoruz; ancak, bu özellik yalnızca bazı türler tarafından sunulur. Çeşit çiçekleri gibi çok küçük ve yeşilimsi çiçekler vardır.
Devamını Oku
Bilgi

Dicotyledons

Avokado: Dikotiledon Örneği Ne oldukları (tanım) Magnoliopsidas olarak da bilinen dikotiledonea, tohumda iki veya daha fazla kotiledon bulunan bitkilerdir (anjiyospermler). Cotyledons bitki embriyolarının ilk yapraklarıdır. Dikotiledonların temel özellikleri: - Tohumda iki veya daha fazla kotiledon bulunması.
Devamını Oku
Bilgi

Rhodophytes (kırmızı algler)

Rhodophytes: Kırmızı algler olarak da bilinir. Rhodophytes, esas olarak deniz sularında yaşayan kırmızı alglerdir. Filum Rodophyta'yı oluştururlar. Sadece 165'i tatlı su olan yaklaşık altı bin kırmızı alg türü vardır. Ana özellikleri - Kırmızı fotosentetik pigmentlere (fikoeritrin) sahiptir.
Devamını Oku
Bilgi

Sudoriparoz Bezleri

Ter bezleri tarafından üretilen ter Ter bezleri olarak da bilinen, insanlar dahil olmak üzere memelilerin derisinde bulunan epitel hücreleridir. Ter bezlerinin işlevi Bu bezler, vücut sıcaklığının düzenlenmesine ve toksik maddelerin vücuda atılmasına olanak tanıyan ter salgılamanın önemli işlevine sahiptir.
Devamını Oku
Bilgi

Likenler

Taş üzerinde likenler Likenler nedir (tanım) Likenler özel kabul edilen canlılardır çünkü bunlar bir simbiyozdan oluşur (iki taraf arasında karşılıklılığın iki tarafın da avantaj sağladığı iki organizma arasındaki ilişki). Likenleri oluşturan sembiyoz, alg ve mantar arasında meydana gelir. Bu simbiyotik ilişkide alg, organik gıdaların üretilmesinden ve fotosentezden sorumludur.
Devamını Oku
Bilgi

Klorofil

Klorofil: bitkilerin yeşil renginden sorumludur Nedir? (Tanımlama) Klorofil, bitkilerin yeşil renklendirilmesinden sorumlu kloroplastlarda (bitki hücrelerinde ve yosunlarda mevcut organeller, klorofil açısından zengin) bulunan bir fotosentetik pigment grubudur. Klorofilin Temel Özellikleri Moleküler yapısı hemoglobininkine benzer (kanı renklendirmekten sorumlu, demir içeren ve vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri yoluyla protein taşıyan), hemoglobinin magnezyum yerine demire sahip olmasıdır.
Devamını Oku
Bilgi

Kingdom Plantae'ın bilimsel sınıflandırması

Kingdom Plantae: çeşitli sınıflandırma bölümlerinin varlığı Kingdom Plantae Alanının bilimsel sınıflandırması Alan: Eukaryota Kingdom: Plantae Division: - Yeşil algler Klorofit (yeşil algler, klorofitler) Charophyta (yeşil algler, susuz ve karotik) - Embriyofyta (karasal bitkiler) Marchantiophyta (Hepaticophyta) - Hepatik Bitkiler Anthocerotophyta - Antoserots Bryophyta - Yosun Vasküler Bitkiler (Tracheophyta) Lycopodiophyta - Likopodlar ve Selaginella Monilophyta - Eğrelti Otları ve Atkuyruğu Spermatofiti - Tohumları Gymnosperm (Gimnperpere) Üreten Bitkiler Meraklar: - 19. yüzyıldan önce, bitki sınıflandırmaları gelişmeye başladığında, bitkiler sadece üç gruba ayrıldı: daha düşük (algler), ara (bryofitler ve pteridofitler) ve daha yüksek (jimnospermler ve anjiyospermler).
Devamını Oku
Bilgi

Karın

İnsan Karnı: Spot Işığındaki Kaslar Nedir ve Başlıca İşlevleri Karın, hayvan gövdesinin gövdesinin önüdür. Omurgalılarda mide, boşaltım aparatı, bağırsak ve üreme organları oluşur. İnsanın karnında, dışarıdan, iç organları mekanik şoklara karşı korumaya yarayan bir dizi kas vardır.
Devamını Oku
Bilgi

özsu

Sap: Bitki besin maddelerinin taşınması için önemlidir. Nedir (tanımı) Botanikte, sap, vasküler bitkilerde dolaşan bir sıvıdır. Bunun insan kanına eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Sap Fonksiyonu Sap bitkilerinin vasküler bitkilerde işlevi, tüm bitki hücrelerine besin taşınımı taşımaktır.
Devamını Oku
Bilgi

Kemik Doku Hücreleri

Kemik matrisi üretiminde etkili olan osteoblastlar Kemik dokusu hücrelerinin tipleri, ana karakteristikleri ve fonksiyonları Osteoblastlar Özellikleri: Kolon veya küboid şeklinde hücre laminası oluşturan yüzeyde bulunurlar. Fonksiyon: Bu matrisin organik bileşenlerinin, kollajen ve glikoproteinlerin sentez sürecinde kemik matrisini üretme fonksiyonuna sahiptirler.
Devamını Oku
Bilgi

Vücuttaki Su Fonksiyonları

Su: insanlar için hayati bir kimyasal element Giriş Su, canlı organizmaların işleyişinde ana unsurdur. Hayat suda doğdu ve onsuz yaşam yoktur. İnsan vücudunda son derece önemli işlevleri yerine getirir. Yetişkin bir insan vücudunun yaklaşık% 70'inin sudan oluştuğunu belirtmekte fayda var.
Devamını Oku
Bilgi

Mitoz - Hücre Bölünmesi

Hayvan hücresi mitoz basamağı Giriş (ne olduğu) Sonunda, yeni hücreler yapmak için hücrelerin çoğaltılması gerekir. Bu hücre bölünmesi iki şekilde gerçekleşir: mitoz ve mayoz yoluyla. Bu metinde mitoza yaklaşacağız. Uygulamada mitozda hücrenin iki yeni hücreye yol açmaya ikiye katlandığını anlayabiliriz.
Devamını Oku
Bilgi

Nükleer membran

Kütüphane: Ökaryotik hücrenin nükleer zarfı (tanım) Kütüphane nükleer zarf ya da nükleer zarf olarak da bilinir. Hücre sitoplazması ile hücre çekirdeği arasında bir sınır görevi gören zardır. Kütüphaneyi sadece ökaryotik hücrelerde bulduk. Kütüphanenin sadece ökaryotik hücrelerde bulunması, bu hücreleri prokaryotik hücrelerden farklı kılmaktadır.
Devamını Oku
Bilgi

Kan İşlevleri

Kan: Vücut için çok büyük önem taşıyan işlevler Aşağıda, kanın temel bileşenleri ve işlevleri: HEMASİLER İşlevler: - Hücresel solunum gerçekleştirin. - Vücudun çeşitli dokularına oksijen taşır. - Karbondioksitin bir kısmını hemoglobin (kırmızı kan hücrelerinin ana bileşenlerinden biri) boyunca taşıyın.
Devamını Oku
Bilgi

Sitoloji Sorunları

Sitoloji Soruları (sayfanın altındaki cevaplar) 1. Hücre solunumundan hangi organel sorumludur? A - Golgi Kompleksi B - Mitokondri C - Ribozom D - Centriole __________________________________ 2. Aşağıdakilerden hangisi bir hücrede plazma zarı fonksiyonlarını sunar?
Devamını Oku
Bilgi

Dang

Dang Sivrisinek: aedes aegypti Giriş - Dang nedir, bir virüs, yani virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak sınıflandırılır. Virüs, enfekte dişi sivrisinek Aedes Aegypti'nin ısırığı yoluyla sağlıklı bir insana bulaşır. Bu hastalık iki şekilde kendini gösterebilir: klasik dang ve hemorajik dang.
Devamını Oku
Bilgi

AİDS

HIV-enfekte hücre AIDS olarak da bilinir, AIDS olarak da tanımlanır, edinilmiş immün yetmezlik sendromu. Taşıyıcıları, bağışıklık sistemine zarar veren birçok semptom ve enfeksiyona sahiptir. Vücuda nasıl saldırır Bu virüs öncelikle vücudumuzun savunmasını düzenleyen lenfositlere saldırır.
Devamını Oku
Bilgi

Kolera

Vibrio Cholerae: Koleraya Neden Olmak (Mikroskop Görüntü) Kolera nedir Vibrio cholerae adlı bir mikroorganizmanın neden olduğu bir hastalıktır; Hastalığı bilmek Bu bakteri sindirim sistemi içinde güçlü fermantasyon reaksiyonlarına neden olur ve yoğun ishal nedeniyle güçlü bir “tetikleyici” toksin salgılar.
Devamını Oku
Bilgi

Otizm

Otizm: Bozulmuş İletişim ve Davranış Otizm nedir, iletişimi ve insan davranışını etkileyen zihinsel bir bozukluktur. Otizm terimi, anlamı ifade eder: eksik veya kayıp. Otizmi Tanıma Tanımı, çeşitli zihinsel bozukluk türlerini tanımlamak için kullanılmıştır; ancak, 1943'te çocuk psikoloğu Leo Kanner tarafından çağrıldığı gibi, erken çocukluk dönemi otizmi, nadir görülen bir dizi semptomu tanımlamaktadır.
Devamını Oku